"Ταπείνωση είναι να νεκρώσουμε το θέλημά μας. Να θέλουμε ότι θέλει ο Θεός. Να γίνουμε γεφύρι να περνούν όλοι από πάνω μας. Ας μου κάμνει ο άλλος τον έξυπνο κι άς με ξεγελά στα υλικά. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Και να μή νομίζουμε πως έτσι κακομαθαίνουμε τους άλλους." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator