"Κάθε κακό ξεκινά από μικρό. Πρώτα ο διάβολος σε ψυχραίνει, ύστερα γίνεται έχθρα, ύστερα μίσος." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator