"Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται. [...] Αι δέ ασθένειες και δοκιμασίες είναι δώρα Θεού." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator