"Εάν κάποτε το βάρος του Σταυρού μας κλονίζει, από αδυναμίαν, στέλλει Σίμωνα Κυρηναίον ή έρχεται ο ίδιος και σηκώνει το βάρος του Σταυρού και κινούμαστιν." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator