"Δέν έζησε ούτε ένα πλάσμα χωρίς δοκιμήν και θλίψιν, ούτε υπάρχει τόπος απείραστος και ασκαδάλιστος, όπου και αν είμαστε και όπου και αν πάμε. Τα ασκανδάλιστα στους ουρανούς..." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator