"Πρέπει να είμαστιν έτοιμοι να τα υπομένουμεν, και να χαιρούμαστε, όταν μας διώκουν και υβρίζουν, διότι τότε έχουμεν μισθόν από τον ίδιον τον Χριστόν." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator