«Μην είστε οκνηροί σ’ ό,τι πρέπει να δείχνετε ζήλο, να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό, να υπηρετείτε τον Κύριο.» Απ. Παύλος (Ρωμ. 12, 11)

Image HTML map generator