«Να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με τους αγίους, δηλαδή ολόκληρο το λαό του Θεού, να συλλάβετε ποιό είναι το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας.» Απ. Παύλος (Εφεσ. 3, 18)

Image HTML map generator