"Χριστιανός δεν είναι ο "Άγιος", είναι αυτός που θέλει και προσπαθεί να γίνει Άγιος." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator