"Θέλει ταπείνωση ο Θεός. Όσες αρετές και αν κάνουμε και μας ρωτήσουν, πώς πάει η πνευματική ζωή, να λέμε ότι είμαστε αχρείοι δούλοι. Άμα πεις καλά είμαι στην πνευματική ζωή τάχασες όλα. Είναι υπερηφάνεια." γ. Χαράλαμπος ο Κοσμποσχοινάς

Image HTML map generator