"Όταν σταματά η προσευχή, τότε ο άνθρωπος παύει να θεολογεί, έστω και αν συγγράφει θεολογικές διατριβές." Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου

Image HTML map generator