"Ότι μας χωρίζει από την αγάπη του συνάνθρωπου και αδελφού, μας χωρίζει από τον ίδιο τον Θεό." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator