"Οι ανέσεις και οι ευκολίες είναι αντιστρόφως ανάλογες της αγάπης, της πίστης και της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator