"Ο καλύτερος βοηθός, κατά την ώραν της εξόδου της ψυχής από τον κόσμον αυτόν, είναι η νοερά προσευχή." γ. Εφραίμ Αριζονίτης

Image HTML map generator