"Όποιος ακολουθεί τον Χριστό σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα διωχθεί. Όχι μόνο απο ξένους και αγνώστους, αλλά και απο το συγγενικό του περιβάλλον. Χρειάζεται ανδρεία δια της Θείας Χάριτος για την απόκτηση πείρας στον δύσκολο αυτόν αγώνα και ταπεινοφροσύνη. Αν γίνει ο άνθρωπος ταπεινός υψώνεται απο τον Θεό και αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες με την βοήθειά." Π. Σ. Κ.

Image HTML map generator