"Όταν οι χριστιανοί μοιράζονται τα ανώτερα και πνευματικά δώρα του Θεού, και κυρίως το Σώμα και το Αίμα Του, πώς ημπορούν να μη μοιρασθούν τα υλικά αγαθά;" π. Γεώργιος Καψάνης

Image HTML map generator