"Η αυτομεμψία ανακεφαλαιώνει την σχέση με τον πλησίον, υπογραμμίζει ο Γέροντας, αυτομεμψία σημαίνει να βλέπει κανείς τα ελαττώματά του και όχι τα χαρίσματα, και αντιστρόφως, να βλέπει τα χαρίσματα των άλλων, όχι τα ελαττώματά τους." Μητρ. Χαλεπίου Παύλος

Image HTML map generator