"Δεν μπορούμε να καταλάβομε το θέλημα του Θεού γιατί δεν μας αφήνει το θέλημά μας και γιατί βλέπουμε τα λάθη των άλλων και όχι τα δικά μας." γ. Ευμένιος Σαριδάκης

Image HTML map generator