"Βεβαιώθηκα μὲ πείρα ὅτι ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἀνωτέρα της προσευχῆς." γ. Εφραίμ Κατουνακιώτης

Image HTML map generator