"Εμείς έχομε ανάγκη τον Θεόν. Εκείνος δεν έχει την ανάγκη μας, για μας θα είναι η ωφέλεια." γ. Ευμένιος Σαριδάκης

Image HTML map generator