Είπε γέρων: "Αν πεθάνεις πρίν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις όταν πεθάνεις."

Image HTML map generator