"Ο πόνος απαλύνει την καρδιά και την κάνει δεκτική των λόγων του Θεού, ενώ πρώτα είναι σκληρή, δεν δεχόταν." γ. Εφραίμ Αριζονίτης

Image HTML map generator