"Η κενοδοξία φθείρει τους συγκεντρωμένους θησαυρούς, ενώ η αμέλεια δεν αφήνει να τους συνάξεις." γ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Image HTML map generator