"Όπως είναι αδύνατη η συνύπαρξη φωτιάς και νερού, έτσι είναι ενάντιες η δικαιολογία και η ταπείνωση." Αγ. Μάρκος ο Ασκητής

Image HTML map generator