"Το «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» έγινε τελευταία υπέρ χρήματος και πατρίδος. Αντικαταστάθηκε η πίστη με το χρήμα. Έφυγε ο Θεός από την καρδιά μας και τοποθετήσαμε τα «είδωλα». «Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει» (Ψαλμ. ΚΒ'). Τίποτα δεν θα μας λείψει. Μετάνοια χρειάζεται Έλληνες και πίστη, και ο Θεός όλα θα τα διορθώσει!" Π.Σ.Κ.

Image HTML map generator