"Λένε μερικοί ὅτι ἄν δέν νοιώθουμε διάθεση γιά προσευχή, καλύτερα νά μήν προσευχηθοῦμε. Εἶναι μία σοφιστεία τῆς σαρκός. Ἡ σάρκα δέν θέλει τήν προσευχή. Ἀλλά «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται». Δέν μποροῦμε νά ἐργασθοῦμε τή σωτηρία χωρίς νά ἐκβιάσουμε τόν ἑαυτό μας!" Αγ. Ιώαννης Κροστάνδης

Image HTML map generator