"Μπορεί κανείς, που πέτυχε μερική απάθεια, να μη ενοχλείται από τα πάθη, όταν απουσιάζουν τα πράγματα που τα προξενούν, εάν όμως εμφανισθούν τα πράγματα, αμέσως τα πάθη αποσπούν τον νου." Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής

Image HTML map generator