Είπε γέρων: "Ο Θεός απαντά με τρείς τρόπους... Ναι, όχι και περίμενε!"

Image HTML map generator