"Ο Θεός παρότι είναι αυτοδόξαστος, δοξάζεται και από εμάς όταν καρποφορούμε πράττοντας τον λόγο Του. Δοξάζεται από την πίστη μας, τα έργα μας, τα λόγια μας και τους λογισμούς μας. Και επειδή μας διάλεξε γι’ αυτόν τον σκοπό εάν δεν καρποφορήσουμε θα αποτύχουμε ως Χριστιανοί. Γι' αυτό από φιλότιμο οφείλουμε να εργαστούμε το κατά δύναμη, και να μην Τον λυπήσουμε εν τη εσχάτη ημέρα." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator