"Και τι είναι ένας λόγος, που θα πω ή μία σκέψη να την σκεφθώ; Ναι, αλλά η μία σκέψης θα φέρει την άλλη και ο ένας λογισμός τον άλλο η μία υποχώρησης την άλλη κι έτσι ,σιγά σιγά γίνεται ο άνθρωπος εμπαθής." Αββάς Δωρόθεος

Image HTML map generator