"Όταν κάνουμε υπακοή στο θέλημά μας δεν δυνάμεθα να βρούμε ανάπαυση. Η αληθινή χαρά και η εσωτερική ειρήνη κρύβονται μέσα στην εκκοπή του ιδίου θελήματος." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator