"Όλη η δυσκολία στα πνευματικά, έγκειται στο να μεταβούμε από μια σχέση «ανάγκης» σε μια σχέση γνήσιας αγάπης προς τον Θεό." K.I.K.

Image HTML map generator