"Όταν εκτελούμε τυπικά τα χρέη μας απέναντι στον Θεό, κινδυνεύουμε να τα βάλουμε μαζί Του στην πρώτη δυσκολία." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator