"Όποιος ζει μέσα στον κόσμο, μην νομίζει ότι ο πονηρός θα τον πολεμήσει με κάποιο πολύπλοκο δαιμονικό σχέδιο, αλλά κυρίως με τις υποχωρήσεις και τις συγκαταθέσεις στα πάθη του." Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator