Για την εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια και την αποδοχή των διαφόρων γεγονότων στην ζωή μας, έλεγε ο γ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός: "Μία πόρτα που την χτυπάτε και δεν ανοίγει, μην την σπάσετε για να μπείτε μέσα. Θα το μετανιώσετε!"

Image HTML map generator