"Ὅποιος συγρατεῖ τήν ὀργή του εἶναι ἀνώτερος ἀπ’ αὐτόν, πού κυριεύει μιά πόλη." (Παροιμίες Σολ. ιστ΄ 32)

Image HTML map generator