"Βλέπουμε σήμερα κάποιοι να προσπαθούν να εκλογικεύσουν την Αγία μας πίστη, να αγωνίζονται να κάνουν την Ορθοδοξία «επιστημονική» και «ευρωπαϊκή» και όχι την λιβανισμένη και [δήθεν] «βλάχικη» που είχαμε έως τώρα." π. Διονύσιος Ταμπάκης

Image HTML map generator