"Πέφτουμε σέ μεγάλες ἁμαρτίες, γιατί δέν φροντίσαμε ὅσο πρέπει, γιά νά κόψουμε τά μικρότερα ἐλαττώματά μας." Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Image HTML map generator