«Το ίδιο θέλημα κλείνει τον άνθρωπο στον εαυτό του. Έτσι απομακρύνεται από την αγάπη του πλησίον και την αγάπη του Θεού.» Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator