«Μόλις στενάξετε [όχι γογγύσετε, αλλά επιζητήσετε], έρχεται, ενεργεί [η θεία Χάρις]. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος: “… υπερτυγχάνει υπέρ ημών στεναγμοίς αλαλήτοις”. Μεγάλη σοφία.» Αγ. Πορφύριος

Image HTML map generator