«Όταν ζεις φαρισαϊκά, αναπτύσσεις μια πελατειακή, σχεδόν μπακάλικη σχέση με τον Θεό. Έτσι νομίζεις ότι όταν κάνεις μια τυπική “θυσία” για Εκείνον, τότε είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες σου. Και όταν αυτό δεν γίνεται εύκολα τα βάζεις μαζί Του.» Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator