«Με την κοσμική μόρφωση και την πολυμάθεια, ο άνθρωπος κολλάει το μικρόβιο της οίησης. Το οποίο δεν είναι άλλο παρά να εμπιστεύεσαι εύκολα τον λογισμό σου και να απορρίπτεις την άποψη των άλλων νομίζοντας ότι είναι υποδεέστερη. Είναι με άλλα λόγια η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας.» Κ.Ι.Κ.

Image HTML map generator