«Καθαρός στην καρδιά είναι αυτός που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Ο καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά.» Αγ. Ισαάκ ο Σύρος

Image HTML map generator