«Το βάρος των θλίψεων που υπομένουμε για τον Κύριο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βάρος της δόξας που μας αναμένει.» Αγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

Image HTML map generator