"Δέν είμασται άξιοι να έχουμε απάθειαν, διότι χρειάζεται πολύς αγώνας και εγκράτεια και ταπείνωσης για να φθάση κανείς εις την τελειότητα, που ελάχιστοι δια πολλών χρόνων άσκησιν και από χάριν Θεού την απέκτησαν." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator