"Να λέμε την γνώμη μας, μα να μήν έχουμε την απαίτηση να ακουστεί, έστω κι αν ξέρουμε ότι έχουμε δίκαιο. Τότε έχουμε μισθό." Παππούς Παναής από τη Λύση

Image HTML map generator