"Ο πραγματικά ταπεινός μένει στη θέση του για ότι και να τον επαινέσουν κι ότι χαρίσματα και να 'χει. Δεν ταπεινολογεί, αλλά ταπεινοφρονεί. Ενώ ο υπερήφανος όταν τον ταπεινώσουν λέει: Δέν ήξεραν την αξία μου... Αν μας κατηγορούν για κάτι που δεν κάμαμε, να χαιρόμαστε και να λέμε: Δοξάζω σε Θεέ μου, ενώ έτσι δουλειές δεν εκάμαμε, μας κατηγορούν οι συνάνθρωποί μας." Παππούς Παναής από την Λύση

Image HTML map generator