"Η γλυκύτητα απο τα δάκρυα της κατάνυξης ξεπλένει και υπερκαλύπτει κάθε πικρία της ματαιότητος." Π. Σ. Κ.

Image HTML map generator