"Η κατάργηση του ιδίου θελήματος είναι αυτή που δημιουργεί τις προυποθέσεις να αφεθεί εξολοκλήρου ο άνθρωπος στο θέλημα του Θεού. Όταν έχω θέλημα πως να εμπιστευτώ τον Θεό;" Π. Σ. Κ.

Image HTML map generator