"Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπαίνει στο ιερό της ψυχής μας με τη βία. Ζητά πρώτα ταπεινά την άδειά μας." Αγ. Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Image HTML map generator